AUTOESCOLA JAUME VALLS

PERMISOS :

 • AM LLICÈNCIA PER A CICLOMOTOR
 • A1 MOTOCICLETES DE FINS 125 CC
 • A2 MOTOCICLETES LÍMIT 48 CV PES MINIM 175 KG
 • A MOTOCICLETES DE MÉS DE 48 CV.
 • B VEHICLES FINS A 3500 KG I 9 PLACES
 • B96 VEHICLES AMB REMOLC QUE AMB CONJUNT NO SUPERI 4250 KG.
 • B+E VEHICLES FINS A 3500 KG I 9 PLACES AMB REMOLC DE MÉS DE 750 KG
 • C1 VEHICLES FINS A 7500 KG I 9 PLACES
 • C1+E VEHICLES FINS A 7500 KG I 9 PLACES AMB REMOLC DE MÉS DE 750 KG, SENSE SUPERAR EL CONJUNT ELS 12000 KG
 • C VEHICLES DE MÉS DE 3500 KG
 • C+E VEHICLES DE MÉS DE 3500 KG AMB REMOLC
 • D1 VEHICLES FINS 17 PLACES
 • D1+E VEHICLES FINS 17 PLACES AMB REMOLC DE MÉS DE 750 KG
 • D VEHICLES DE MÉS 9 PLACES (AUTOBUSOS,AUTOCARS,TROLEBUSOS)
 • D+E VEHICLES DE MÉS DE 9 PLACES, AMB REMOLC DE MÉS DE 750 KG
 • E REMOLCS O SEMIREMOLCS DE MÉS DE 750 KG
 • BTP VEHICLES ESPECIALS,PRIORITARIS,TAXIS O DE LLOGUER AMB CONDUCTOR
 • ADR TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES CISTERNES I EXPLOSIUS
 • CAP MERCADERIES I VIATGERS